WAT DOEN WIJ

 

De productie, regie, verwezenlijking en organisatie van alle mogelijke theaterevenementen (toneel, concerten, ballet, enz …).

Het organiseren van uitvoerende kunstevenementen, met inbegrip van alle soorten muziekfestivals die al dan niet over een eigen accommodatie beschikken.

Het promoten, stimuleren, organiseren, deelnemen aan en uitvoeren van theaterevenementen.

Het organiseren en geven van initiatiecursussen, workshops en masterclasses ten behoeve van zowel amateurs en beginnende professionelen, als reeds gevorderde uitvoerende kunstenaars. Ook het rechtstreeks voorbereiden van een individu of een ensemble met het oog op een wedstrijd, een auditie, een optreden of een opname.

Het aannemen en uitvoeren van schrijfopdrachten.

Het bewerkstelligen van contacten in de theater-, muziek- en filmwereld en het organiseren van audities en samenstellen van orkesten.

De productie, regie, organisatie en uitvoering van alle mogelijke kunstmanifestaties, seminaries, lezingen en voordrachten.